แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กทม. ประจำปี 2564 จำนวน 4 คน

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าสาขาวิชาพุทธศาสนศึกษาที่สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กทม. ประจำปี 2564 จำนวน 4 คน

แสดงความยินดีกับศิษย์สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยร […]
“กิ๋นเข่าค่ำ” ม.ราชภัฏโคราชต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“กิ๋นเข่าค่ำ” ม.ราชภัฏโคราชต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

“กิ๋นเข่าค่ำ” ม.ราชภัฏโคราชต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยร […]
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565

วันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ผ่า […]
ช่องทางติดต่อ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ช่องทางติดต่อ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ช่องทางติดต่อ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา […]
ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อม  เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปี 65

ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อม เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปี 65

ราชภัฏโคราช เตรียมพร้อม เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ปี […]
📣📣📣กำหนดสอบสัมภาษณ์ นศ.ใหม่ รอบ Portfolio หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 เริ่มเวลา 09.00 น.

📣📣📣กำหนดสอบสัมภาษณ์ นศ.ใหม่ รอบ Portfolio หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา วันเสาร์ ที่ 22 มกราคม 2565 เริ่มเวลา 09.00 น.

📣📣📣กำหนดสอบสัมภาษณ์ นศ.ใหม่ รอบ Portfolio หลักสูตรครุศา […]